'.$imgobj_pc['alt'].'
助手席回転スライドシート車
助手席回転シート車
'.$imgobj_pc['alt'].'
助手席回転チルトシート車
 
'.$imgobj_pc['alt'].'
助手席リフトアップシート車
 
'.$imgobj_pc['alt'].'
車いす仕様車 4~5人乗り(スロープタイプ)
'.$imgobj_pc['alt'].'
車いす仕様車 6~8人乗り(スロープタイプ)
'.$imgobj_pc['alt'].'
ウェルジョイン
'.$imgobj_pc['alt'].'
フレンドマチック取付専用車

足立店 展示車:シエンタ

練馬店 展示車:ノア

新宿店 展示車:シエンタ

DU:S大泉学園店 展示車:ノア